Υπέροχος Κάλαμος, μισή ώρα από την πρωτεύουσα,με καθαρή θάλασσα, διασκέδαση, δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα.....

 

Wonderful Kalamos, half an hour from Athens, with clear sea, fun, activities at all levels .....